Lijepa Riječ

Danas pažljivo izaberi i dobro gledaj s kim se družiš da se već sutra ne bi gorko kajao i govorio: “Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!” (El-Furkan, 28)