Lijepa Riječ

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prvo za šta će čovjek, od blagodati, na Sudnjem danu biti pitan jesu zdravlje i voda. Reći će se: 'Zar ti nismo dali zdravlje i napojili te hladnom vodom?'“(Sahih)