Lijepa Riječ

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, kazuje: “Jednom prilikom moj otac Omer b. Hattab zavezao je oko svog vrata mješinu vode i tako ju je nosio. Kada su ga njegovi drugovi upitali: ‘O vladaru pravovjernih, šta te ponukalo na to?’, odgovorio im je: ‘Postao sam zadivljen sobom, pa sam želio da se unizim u svojim očima.’” (3/350)