Lijepa Riječ

U konstantnom traganju za tuđim greškama, pojedince je šejtan toliko zaveo pa nemaju vremena da sagledaju svoje stanje.