Lijepa Riječ

Svi čvrsto vjeruju da će doći dan kad će leći u kabur, ali malobrojni se revnosno i ozbiljno pripremaju za kaburski ispit.