Lijepa Riječ

Onoga ko ponizno prizna svoj grijeh i pokuca na vrata pokajanja, Milostivi nikad ne odbija.