Lijepa Riječ

Pretvaranjem ljude možeš zavarati i obmanuti i u najboljem svjetlu im se lažno prikazati, ali uvijek imaj na umu da “Allah zna šta je u srcima vašim!” (El-Ahzab, 51)