Lijepa Riječ

Kada je Allahov poslanik Musa, alejhis-selam, prenio Izraelćanima naredbu Gospodara, oni su kazali: “Zbijaš li to šale s nama?”, ismijavajući ga. A Musa, alejhis-selam, odgovora: “Utječem se Allahu da budem od neznalica.” Ibn Kesir kaže: “Musaov odgovor ukazuje na to da je ismijavanje drugih – djelo neznalica!”