Šejh Ibn Usejmin rekao je: “Ako se pokvari ahlak vjernikā, pokvarit će se i njihova akida – vjerovanje, a ako im se pokvari vjerovanje, oslabit će njihovo oslanjanje na Gospodara, pa će postati najslabiji ummet!” Danas mnogi kažu da nemaju ahlak, ali da imaju ispravnu akidu, međutim, ovo je dokaz da se akida i ahlak nikako ne mogu razdvojiti!

Categories:   Nekategorisano