Lijepa Riječ

Najveća počast koja je na dunjaluku ukazana jednom čovjeku jeste počast koja je ukazana Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, time što ga je Uzvišeni Allah u jednoj noći preveo iz Mesdžidul-harama u Mesdžidul-aksa, a zatim uzdigao iznad sedam nebesa! Nakon tolike počasti, Uzvišeni Allah kaže: “Neka je slavljen Onaj koji je Svoga roba u jednom času noći preveo iz Hrama časnog u Hram daleki…” (El-Isra, 1) Nakon što mu je ukazao ogromnu počast, Uzvišeni Allah nazvao je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Svojim robom, što znači da je najveća počast za muslimana to što je Allahov rob.