Lijepa Riječ

Svi su spremni van kuće progutati i osaburati, i zato, pravo stanje sabura mjeri se u vlastitoj kući, gdje nema maski. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi, a ja sam najbolji prema svojim suprugama.”