Lijepa Riječ

Allah je stvorio dvije rešetke iza kojih je smjestio jezik i razum koji upravlja njime. I pored toga, jezik nadvlada sve prepreke i govori ono što čovjeka vuče ka Vatri.