Lijepa Riječ

Kada čovjek učini jedan grijeh, pa poslije učini i drugi grijeh, to predstavlja kaznu koja ga stiže već na dunjaluku. Kada čovjeku bude uskraćena ljubav i sklonost prema činjenju ibadeta, i to predstavlja kaznu. Kada čovjek ne koristi priliku da čini ibadet, i to predstavlja kaznu.