Lijepa Riječ

Raduj se, Allahov robe! Kada ne ostanu nijedna vrata na koja možeš pokucati, vrata pokajanja tvoga Gospodara uvijek su otvorena! Hvala Milostivom!