Lijepa Riječ

Ono što se nalazi u srcu, prije ili kasnije, pokaže se na djelima i riječima. Kur’anom oplemenimo svoja srca!