Lijepa Riječ

Iskreni Allahovi robovi brinu se da njihov Gospodar bude zadovoljan njima, a ne osvrću se mnogo ni na kritike ni na pohvale ljudi.