Lijepa Riječ

Onoga ko klanja sunnete i nafile, šejtan pokušava da odvrati od njih... Međutim, onaj ko ih ne klanja, širom je otvorio vrata šejtanu da ga odgovara od klanjanja farzova odvodeći ga tako ka izlaznim vratima islama! O Ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca u Svojoj vjeri!