Lijepa Riječ

Ubejj b. Ka‘b, radijallahu anhu, kazuje: “Upitao sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, želim povećati učenje salavata na tebe, pa koliko ću vremena, u svojoj dovi, provesti u učenju salavata?’ ‘Koliko hoćeš’, odgovori on. ‘Hoću li četvrtinu?’ ‘Koliko hoćeš’, reče on. ‘Što više vremena provedeš, to će biti bolje za tebe!’ ‘Da provedem polovinu?’, upitah. ‘Koliko hoćeš’, odgovori on. ‘Što više vremena provedeš, bit će bolje za tebe!’ Opet upitah: ‘Da provedem dvije trećine?’, a on odgovori: ‘Koliko hoćeš! Što više vremena provedeš, bit će bolje za tebe!’ Upitah: ‘Da cjelokupno vrijeme u svojoj dovi provedem u učenju salavata na tebe?’, a on na to odgovori: ‘Ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš i bit će ti oprošteni grijesi.’”  (Tirmizi, 2459)