Lijepa Riječ

Uzvišeni Allah propisao je da suru Elhamdulillah – El-Fatiha učimo na svakom rekatu, kako bismo Mu zahvaljivali toliko puta dnevno... Koliko smo mi svjesni da je nama potrebno da Allahu iskazujemo zahvalnost i da li opće razumijemo suštinu zahvalnosti?