Lijepa Riječ

Njega su u Taifu kamenicama gađali i grubo i sa puno sarkazma odbili. No, kad mu je Melek zadužen za brda predložio da ih uništi, on je to odbio. Nikada se on nikome nije svetio, nego je opraštao! Zaista je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, milost svim svjetovima!