Lijepa Riječ

Misao da si bolji od nekog i da taj neko ne može biti ni približno dobar kao ti, prvi put se javila u Iblisovoj glavi! Ta pogubna misao, nažalost, i danas kola glavama pojedinih muslimana.