Lijepa Riječ

Moj i tvoj ahiretski ispit iz dana u dan sve je bliže! Danas si slobodan da radiš, a već sutra ćeš odgovarati. “I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati.” (Kur’an, 15:92)