Lijepa Riječ

Trudi se da za života uradiš što više trajnih djela koja će i nakon tvoje smrti davati ukusne i zdrave plodove od kojih ćeš imati koristi sutra, na Sudnjem danu.

– Učestvuj u izgradnji trajnog dobra (vakufa)!

– Poduči svoje dijete da uči dovu za tebe!

– Doniraj korisnu literaturu u džamijsku biblioteku!