Lijepa Riječ

Ako želiš radost na dunjaluku brini se o svom zdravlju, ako želiš sreću na dunjaluku brini se o svom moralu, ako želiš spomen da dunjaluku brini se o svom razumu, a ako želiš sve te stvari da objediniš pobrini se o svojoj vjeri!