Lijepa Riječ

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ISKUŠENJA ŽIVOTA I SMRTI

Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: «Allahumme inni e’uzu bike minel-‘adžzi vel-keseli, vel-džubni vel-heremi, ve e’uzu bike min ‘azabil-kabri ve e’uzu bike min fitnetil-mahja vel-memat.» (Buharija)

(Allahu moj, utječem Ti se od nemoći i lijenosti, od kukavičluka i starosti. Utječem Ti se od patnje u kaburu i utječem Ti se od iskušenja života i smrti.)