Lijepa Riječ

Oni koji žele da im milost bude ukazana neka uvijek na umu imaju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Smilujte se onima koji su na Zemlji, smilovat će vam se Onaj koji je na nebesima.”