Lijepa Riječ

TRAŽENJE ZAŠTITE OD ALLAHOVE SRDŽBE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Jedne noći ustala sam iz postelje i tražila Poslanika, pa sam u mesdžidu svojom rukom napipala vanjski dio njegovih stopala koja su bila uspravljena. Govorio je: ‘Allahumme e’uzu biridake min sehatik, ve bi mu’afatike min ‘ukubetik, ve e’uzu bike minke la uhsi senaen ‘alejke, ente kema esnejte ‘ala nefsik.”’

(Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe, Tvome oprostu od Tvoje kazne,utječem se Tebi od Tebe. Ja Ti nisam u stanju iskazati hvalu koju zaslužuješ, Ti si onakav kao što si sam Sebe pohvalio.)