Lijepa Riječ

Uzvišeni Allah dž.š. poručuje Nuhu a.s. i kaže: "Pa kada se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe - reci: 'hvala Allahu'!" Allah dž.š. je Nuhu a.s. otvorio nebesa i dao da provrije mnoštvo izvora na Zemlji i zadovoljan je bio da mu zauzvrat samo kaže "elhamdulillah - hvala Allahu" Kako li si samo uzvišen i plemenit naš Gospodaru!!!