Lijepa Riječ

Ibn Salah rekao je: “Prenosi se da melekima nije data čast učenja Kur’ana, pa se zbog toga meleki trude da Kur’an slušaju od ljudi.”