Lijepa Riječ

Ljude je lahko zavarati i prikazati im se u najboljem svjetlu, ali uvijek imajmo na umu da “Allah zna šta je u srcima vašim!” (El-Ahzab, 51)