Lijepa Riječ

Onaj ko želi kuću u Džennetu, neka ustraje u obavljanju sunnet-namaza!

“Ko u jednom danu i noći klanja dvanaest rekata, bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Muslim) Riječ je o pritvrđenim sunnetima:

–  dva rekata sunneta prije sabahskog farza,

– četiri rekata sunneta prije i dva poslije podnevskog farza,

– dva rekata sunneta poslije akšamskog farza,

– dva rekata sunneta poslije jacijskog farza.