Lijepa Riječ

Jedan od blagoslova koji donosi Kur’an jeste i to što Allah učaču i hafizu Kur’ana podari bereket u pameti i inteligenciji! Abdulmelik b. Umejr kaže: “Najstabilnije pameti su učači Kur’ana.” U drugoj verziji navodi se: “Najčišće pameti...”