Lijepa Riječ

Enes b. Malik, radijallahu anhu, je rekao: „Jednom prilikom je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored nekog drveta suhog lišća. Udari štapom po granama i lišće poče padati. On reče: ‘Od riječi El-Hamdu lillahi, Subhanallahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber/Hvala Allahu, Slava Allahu i Samo je Allah Bog, On je najveći – spadat će grijesi s onoga ko ih bude izgovarao, kao što lišće spada s ovog drveta.’“(Tirmizi-Hasen)