Lijepa Riječ

Meleki su prisutni na mjestima na kojima se Allah spominje, dok su šejtani prisutni na mjestima na kojima se ljudi bave besposlicama i gdje nema zikrullaha. Eto, neka čovjek odluči na kojem će mjestu boraviti, a od te njegove odluke zavisi s kojom će kategorijom i na ahiretu biti. (Ibnul-Kajjim)