Lijepa Riječ

Aišu je posjetila neka siromašna žena vodeći dvije kćerkice, i Aiša joj je dala tri hurme. Majka je djeci dala po hurmu te im je svoju prepolovila, ništa nije pojela. Kad se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio kući, Aiša mu je to ispričala. On joj reče: "Zar ti je to čudno!? Ta ona je zbog tog djela džennet zaslužila." (Pouzdano predanje koje je zabilježio Ibn Madža)