Lijepa Riječ

Tjeskobu u prsima liječi samo jedan lijek, koji se ne može kupiti ni u jednoj apoteci na svijetu. Taj lijek propisali su Allah i Njegov Poslanik, a zove se “predanost i pokornost Gospodaru svjetova”.