Lijepa Riječ

Najbolji način da dočekaš ramazan jeste određivanje virda Kur’ana već sada. Tako ćeš, kada nastupi ramazan, biti sasvim spreman za intenzivno druženje sa Allahovom Knjigom.