Lijepa Riječ

Razmislimo li o svojim djelima i svemu onome čime nas Allah opskrbljuje, shvatit ćemo da nismo zaslužili nijedan procenat tih blagodati. Sada shvataš kolika je Allahova milost prema tebi, pa se potrudi da se zahvališ Gospodaru svaki dan. Uzvišeni Allah i za zahvalu nagrađuje: “Kada biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli prebrojati.” (Ibrahim, 34) Hvala Allahu onoliko kolika je Njegova milost, elhamdulillah…