Lijepa Riječ

Putujući ka mjestu za kojim žudi, čovjek se previše ne osvrće na teškoće, jer željno iščekuje dolazak na cilj. Tako se vjernik ne žali na dunjalučke teškoće jer je njegov cilj Džennet!