Lijepa Riječ

Dva sabahska sunneta bijahu draža Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, od Zemlje i svega što je na njoj, iako je to najkraća dnevna namaska nafila. Koliko su mu tek bili dragi farzovi propisani od Plemenitog Gospodara? Koliko je nama drag namaz koji klanjamo?