Lijepa Riječ

Kazao je jedan učenjak: “Prije su učenici slušali da bi znali, znali da bi radili, razumijevali Allahovu vjeru da bi se okoristili i drugima koristili. Sada učenici slušaju da bi skupljali znanje, skupljaju da bi bili spomenuti, uče napamet da bi bili u pravu i da bi se dičili!