Lijepa Riječ

Kada su ashabi upitali Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko je najbolji musliman?”, on je odgovorio: “Onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” Šta reći za one od kojih su danas mirni svi osim muslimana?!