Lijepa Riječ

Čovjek koji pita alima poput je bolesnika koji treba operaciju, a alim je poput hirurga koji treba da ga operiše. Ako hirurg – alim ne bude uspješan u onome što radi, usmrtit će pacijenta. Pitajte alima, ne pitajte onoga koji to nije...