Lijepa Riječ

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude tražio znanje da bi se njime ponosio pred učenjacima, ili da bi se raspravljao sa neznalicama, ili da bi postigao poštovanje i ugled kod ljudi, pa on je u Vatri!”