Lijepa Riječ

Kada jednom izgovoriš ružnu riječ, ona će postati stalni dio tvog vokabulara. Muslimanu ne priliči da koristi ružne riječi! Uzvišeni Allah kaže: “A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka.”