Lijepa Riječ

 

Neki je čovjek kazao Hasanu el-Basriju: “Zaista sam ja grješnik i nepokoran sam Allahu, a i pored toga, Allah mi ne uskraćuje ništa.” Hasan ga upita: “Klanjaš li noćni namaz?”, a čovjek odgovori: “Ne.” Na to mu Hasan reče: “Zar ti je malo to što ti je Allah uskratio noćni namaz?” Klanjaj noćni namaz, pa makar dva rekata kad se vratiš kući sa jacija-namaza!