Lijepa Riječ

Kad god imaš priliku, uradi dobro djelo, makar ono bilo malo u tvojim očima, jer možda je u očima onoga kome si pomogao veliko poput planine, pa na Sudnjem danu bude prevaga za tvoj ulazak u Džennet!