Lijepa Riječ

Allah vjerniku otklanja nedaće zbog dobrih djela koja uradi! Uzvišeni Allah kaže za Junusa, alejhis-selam: “I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj (utrobi ribe) do Dana kada će svi biti oživljeni!” Molimo Allaha da nam olakša i na ahiretu! Amin!