Lijepa Riječ

Imam Ibrahim el-Makdisi oporučio je svom učeniku Abbasu b. Dajimu, rahimehumallah: “Povećaj učenje Kur’ana i nikako ga ne zapostavljaj! Zaista će ti biti olakšano sve što budeš tražio, shodno dužini tvog učenja Kur’ana.”