Lijepa Riječ

Nastoj da uvijek budeš ljubazan prema svima jer postoje skriveni trenuci rastanka koji ne ostavljaju vremena za planiranje ili traženje oproštaja.